Skip to main content

Het is de moment voor (fiscale) optimalisatie en ook het moment om even na te denken over ons pensioen als zelfstandige.

In deze AAA-aflevering overloop ik met Jonas Mertens de mogelijkheden via mypension.be en de verschillen tussen al die pensioenpijlers:

1. Wettelijk pensioen

In de 1e pijler ontvangt u van de overheid een rustpensioen of wettelijk pensioen.  Dit pensioen hangt af van uw loon, het aantal jaren dat u gewerkt hebt en het statuut dat u had: werknemer, zelfstandige of ambtenaar. Een gemengd pensioen is uiteraard ook mogelijk als u tijdens uw loopbaan verschillende statuten gecombineerd hebt.

Belangrijk om te weten:

  • Als u deeltijds gaat werken , dan heeft dat zijn gevolgen voor uw wettelijk pensioen. In bepaalde gevallen, zoals bij (thematisch) tijdskrediet, worden niet-gewerkte periodes wel gelijkgesteld. Dat betekent dat ze meetellen voor de pensioenberekening.
  • In principe kan u op pensioen gaan vanaf 65 jaar. Vervroegd pensioen kan slechts als aan strikte voorwaarden voldaan is.
  • Uw wettelijk pensioen zal wellicht niet volstaan om uw huidige levensstandaard te behouden. Daarom spelen de andere pensioenpijlers een belangrijke rol.

2. Aanvullend pensioen (mag met vennootschap betaald worden)

  • In de 2e pijler bouwt u een aanvullend pensioen op: voor zelfstandigen is er het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ). De vennootschap van zelfstandige bedrijfsleiders kan daarenboven een individuele Pensioentoezegging (IPT) of een groepsverzekering afsluiten voor haar zelfstandige bedrijfsleider(s). Als zelfstandige is sparen voor uw pensioen zo mogelijk nog belangrijker omdat uw wettelijk pensioen lager uitvalt.

3. Pensioensparen = privé constructie = privé te betalen

In de derde pijler bouwt u zelf op een fiscaal voordelige manier een aanvullend pensioen op. Dat gebeurt via het pensioensparen en/of het langetermijnsparen.

  • Pensioensparen : dit jaar kunt u tot 960 euro aan premies storten en een fiscaal voordeel van 30 % genieten, ofwel kiezen om meer dan 960 euro en dus tot 1230 euro te storten en een fiscaal voordeel van 25 % genieten.
  • Langetermijnsparen : het bedrag dat u fiscaal voordelig kunt sparen, hangt af van uw netto belastbaar beroepsinkomen. Voor¬†dit jaar¬†bedraagt het maximum 2310 euro. Dat levert u een fiscaal voordeel op van maximaal 693 euro.

Belangrijk om te weten: hoe vroeger u begint met pensioensparen, hoe comfortabeler uw pensioen zal zijn.

4. Vrij sparen

In de vierde pijler spaart u zonder fiscaal voordeel. Dat kan via spaarrekeningen, beleggingsfondsen, verzekeringsproducten of andere oplossingen. Ook vastgoed is een mogelijkheid.

Meer weten? TAK21 – TAK23 – bankfonds???

website gast: magellaan.be

socials gast: https://www.linkedin.com/in/mertensjonas/

https://www.facebook.com/jonas.mertens.33

Leave a Reply